De nieuwste nieuwsbrief is uit!

Onze laatste nieuwsbrief voor dit jaar is uit. Lees hierin onder meer over de 380 kV-verbinding van Tennet, ideeën en meningen over zonneparken, het handhaven van landschappelijke en natuurwaarden en de voortgang rondom de entree van de Zak. Maar ook over de historische dijkenkaart van Bas Chameleau, het tweede deel in het drieluik over akkerranden en het 50-jarig jubileum van gemeente Borsele.

We sluiten 2020 af met een 12 pagina’s tellende nieuwsbrief. Ieder jaar brengen wij 3 nieuwsbrieven uit: in het voorjaar, de nazomer en in de kerstperiode. Naast actualiteiten rondom de thema’s die ons bezighouden, vindt u hierin ook interessante wetenswaardigheden uit de Zak.

Wist u trouwens dat u onze eerdere nieuwsbrieven kunt vinden in ons nieuwsbrievenarchief? Daar zijn ze met één druk op de knop te downloaden.