Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland

Ten zuiden de autosnelweg A58 bij Goes ligt de Zak van Zuid–Beveland: misschien wel het mooiste polderlandschap van Nederland. De turbulente historie, met als rode draad de strijd tegen het water, vind je hier nog overal terug. BZZB waakt voor het behoud ervan.

Een uniek landschap

Met zijn oudland, kleine en grote polders, kreekresten en weeltjes is de Zak van Zuid-Beveland een natuurwetenschappelijk, landschappelijk en cultuurhistorisch zeer waardevol gebied. Akkers, graslanden, boomgaarden en natuur wisselen elkaar hier af op een steenworp afstand. BZZB maakt zich hard voor het behoud ervan.

Stichting BZZB is een gemotiveerde groep vrijwilligers die een vinger aan de pols houdt en bedreigingen benoemt en aanpakt. Gelukkig zien we ook kansen, daarin zoeken we vaak de verbinding met anderen om mooie plannen te verwezenlijken. In alle gevallen staat bij ons de bescherming van de natuurlijke en culturele waarden van het gebied voorop. 

Zeer teleurgesteld in North Sea Port

Een paar weken geleden ontvingen wij het verontrustende bericht dat er natuur was vernield op het ‘Sloepoort-terrein’. Dit perceel is eigendom van North Sea Port...

"Bijzondere status en proefproject Zak"

In de achterbanraadpleging voor de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft de BZZB haar concrete ideeën voor de toekomstige ontwikkelingen in de Zak Van Zuid-Beveland aangeboden...

De entree van de Zak (video)

Goes rukt op. De A 58 is voor BZZB de harde grens. Maar hoe moeten we omgaan met grensoverschrijdende problemen als licht- en horizonvervuiling?