Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland

Ten zuiden de autosnelweg A58 bij Goes ligt de Zak van Zuid–Beveland: misschien wel het mooiste polderlandschap van Nederland. De turbulente historie, met als rode draad de strijd tegen het water, vind je hier nog overal terug. BZZB waakt voor het behoud ervan.

Reactie naar ministerie EZK

Afgelopen week diende de BZZB bij Bureau Energieprojecten een reactie in op de bouw van nieuwe kerncentrales. Daarin staat waarom nieuwe nucleaire installaties bij ons geen plaats moeten krijgen.

Er is weer een nieuwsbrief!

Lees over bomenkap, uitdagingen zoals een stijgende zeespiegel en de gevolgen daarvan voor Zuid-Beveland en kernafvalopslag. En Maak een tijdreis naar de Zak in de 17e eeuw!

Zingt u mee? (video)

Onze donateurs maken zich duidelijk grote zorgen over de veel grootschaliger uitpakkende plannen die ons landschap komende jaren te verduren krijgt. Ze schreven zelfs een strijdlied!

De entree van de Zak (video)

Goes rukt op. De A 58 is voor BZZB de harde grens. Maar hoe moeten we omgaan met grensoverschrijdende problemen als licht- en horizonvervuiling?

 

Een uniek landschap

Met zijn oudland, kleine en grote polders, kreekresten en weeltjes is de Zak van Zuid-Beveland een natuurwetenschappelijk, landschappelijk en cultuurhistorisch zeer waardevol gebied. Akkers, graslanden, boomgaarden en natuur wisselen elkaar hier af op een steenworp afstand. BZZB maakt zich hard voor het behoud ervan.

Stichting BZZB is een gemotiveerde groep vrijwilligers die een vinger aan de pols houdt en bedreigingen benoemt en aanpakt. Gelukkig zien we ook kansen, daarin zoeken we vaak de verbinding met anderen om mooie plannen te verwezenlijken. In alle gevallen staat bij ons de bescherming van de natuurlijke en culturele waarden van het gebied voorop.