Dossiers

Binnenkort vindt u op deze pagina de lopende en gesloten BZZB-dossiers met een link en een omschrijving van het dossier, onze stellingname, zorg en de actie die wij ondernamen.

Lopend

 • biodiversiteit
 • contacten en samenwerking
 • energie en duurzaamheid
 • entree van de Zak
 • groenstructuurplannen dorpen
 • hagelnetten
 • landbouw –  poldernatuur, grootschalig, innovatie
 • toerisme / landschapspark
 • verkeer en wegen – 380 kV

Gesloten

Deze dossiers zijn weliswaar afgesloten, maar als er aanleiding voor is kunnen we ze weer openen.

 • begraafplaatsen

 • bloemdijken

 • hagelkanonnen
 • landschapselementen - welen/kreken; vliedbergen, poelen,

 • monumenten - boerderijen, molens, kerken  (dorpen)

 • omgevingsplan

 • waardevolle bomen - grenslindes