Dossiers

Binnenkort vindt u op deze pagina de lopende en gesloten BZZB-dossiers met een link en een omschrijving van het dossier, onze stellingname, zorg en de actie die wij ondernamen.

Lopend

Gesloten

Deze dossiers zijn weliswaar afgesloten, maar als er aanleiding voor is kunnen we ze weer openen.

  • begraafplaatsen

  • bloemdijken

  • hagelkanonnen
  • landschapselementen - welen/kreken; vliedbergen, poelen,

  • monumenten - boerderijen, molens, kerken  (dorpen)

  • omgevingsplan

  • waardevolle bomen - grenslindes