Ons steunen?

Stichting BZZB maakt zich hard voor het beschermen van de Zak van Zuid-Beveland. Wij willen zowel de natuurwaarden als het culturele erfgoed zo veel mogelijk behouden. Wij ontvangen geen subsidies en kunnen dat dus alleen dankzij onze donateurs. Draagt u de Zak ook een warm hart toe? Word dan donateur!

Wat doen wij?

Met uw steun kunnen wij de belangen van de Zak verdedigen. Wij volgen bijvoorbeeld nauwgezet de publicaties over ruimtelijke plannen en vergunningen binnen de gemeente Borsele. Daar waar de plannen niet stroken met onze visie laten wij ons horen. Wij schuwen daarbij nooit de confrontatie met de autoriteiten of (grote) economische spelers.

Wij vertolken tevens de stem van onze achterban wanneer ons via andere wegen verontrustende berichten bereiken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over ongeoorloofde bomenkap, het dempen van een historische drinkput of het slopen van historische boerderijen, 

Welke voordelen heeft u als donateur?

Het mooiste cadeau is uiteraard dat de Zak van Zuid-Beveland blijft zoals hij is. Samen met u staan we sterk. Verder ontvangt natuurlijk 3 keer per jaar onze nieuwsbrief. Hierin leest u over de zaken die op dat moment spelen.

Bovendien organiseren wij jaarlijks een gezellige en boeiende donateursdag. Deze is erg gevarieerd van opzet en staat los van andere door ons georganiseerde (vrij toegankelijke) bijeenkomsten. Op een donateursdag nodigen we meestal interessante sprekers uit die met hun presentatie aansluiten bij ons gedachtengoed: van natuurbeheerders tot imkers en van boeren tot heemkundigen. Vaak sluiten we af met een heerlijke wandeling met tekst en uitleg.

Let op: Vanwege COVID-19 organiseren wij dit jaar helaas geen activiteiten, maar we werken momenteel wel aan een leuk alternatief voor onze donateurs. Daarover later meer.

Kosten

U bent al donateur vanaf € 8,- per jaar. Wilt u ons ook steunen? Stuur ons dan een bericht.