De ligging

De Zak van Zuid–Beveland ligt grofweg ten zuiden de autosnelweg A58 bij Goes, ten westen van de Sloehaven en ten noorden van de Westerschelde. In het noorden van het gebied bevindt zich de Poel, met oorspronkelijk laaggelegen drassige graslanden omzoomd door meidoornheggen. Boven de Westerschelde liggen de oude kernpolders Borssele, Ellewoutsdijk, Baarland en Hoedekenskerke.