De Stichting

Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) werd op 1 juni 1989 opgericht om de aanleg van een autosnelweg door de Zak van Zuid-Beveland  tegen te gaan. Deze weg zou van en naar de geplande Westerscheldetunnel leiden, maar zou tegelijkertijd dit unieke gebied onherstelbaar beschadigen. Na druk vanuit onder meer BZZB kreeg de de weg een ander, meer westelijk tracé. Daarmee zit ons werk er helaas nog niet op. Ook vandaag zijn er nog genoeg zaken die het unieke landschap van de Zak bedreigen. Wij maken ons hard voor het behoud ervan, u ook?

Wat doen wij?

Het gebied waarvoor de stichting op de bres staat beperkt zich niet precies tot de Zak en de gemeente Borsele. Verschijnselen als watervervuiling, geluidhinder, luchtverontreiniging, horizonvervuiling, infrastructurele verbindingen en dergelijke, zijn nu eenmaal grensoverschrijdend. Daarom volgen we ook buiten gemeente Borsele de ontwikkelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de Zak.

Ons doel

Onze stichting zet zich in om de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Zak in stand te houden.

Ons beleid

Wij zijn geen uitvoerende organisatie. We beheren dus zelf geen natuurterreinen. Wat wij wel doen?

Ons steunen?

Stichting BZZB maakt zich hard voor het beschermen van de Zak van Zuid-Beveland.  Draagt u dit gebied ook een warm hart toe?

Nieuwsbrieven en dossiers

Benieuwd naar de BZZB-nieuwsbrief? Of wilt u gewoon een artikel teruglezen? Bekijk het nieuwsbrievenarchief!

De BZZB-dossiers bekijken?  Bekijk de dossierpagina.