Dossier Groenproject Sloe

Het landschap van de Zak van Zuid-Beveland staat onder continue druk door plannen in het Sloehavengebied. Wij pleiten al lang voor een groene corridor tussen enerzijds de haven en de bijbehorende industrie en anderzijds het landelijke gebied van de Zak. Helaas is die groene gordel nog steeds niet gesloten. Sterker nog: als er niemand iets doet, zullen typische havenactiviteiten zich zelfs verplaatsen naar de landelijke gebied. Dat is voor ons onverteerbaar, wij willen harde groene grenzen.

Of het nu gaat om een transformatorstation, bedrijven of een vrachtwagenparking; zij horen niet in het landelijke gebied. Een groene gordel rondom het havengebied moet de grens markeren en de horizonvervuiling enigszins tegengaan. Onze overtuiging voor de noodzaak van harde groene grenzen voor de Zak benoemen wij onder meer in onze reactie op de Zeeuwse Omgevingsvisie

Vrachtwagenparking
In 2018 presenteerde North Sea Port (NSP) het idee voor een slimme vrachtwagenparking. Deze zogenoemde 'Central Gate', staat niet gepland in het havengebied maar in de Zak bij 's-Heerenhoek. Het gaat om een 32 hectare groot terrein tussen de Westerscheldetunnelweg, Sloeweg, Driedijk en de Borselsedijk. Drie jaar terug sprak NSP nog over 254 parkeerplaatsen voor vrachtwagens, inmiddels blijkt het te gaan om 440 parkeerplaatsen. Wij houden ons hart vast en volgen de plannen met argusogen.

Op deze pagina vindt u relevante stukken en links over het groenproject Sloe. Dit dossier is nauw verbonden met het dossier North Sea Port en het dossier Zeeuwse omgevingsvisie. Wanneer er noemenswaardige nieuwe stukken verschijnen dan wordt de lijst aangevuld.


Wij willen dat groene gordel rondom het havengebied eindelijk vorm krijgt!


20 februari 2023

De door ons bij Bureau ingediende zienswijze op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

BZZB Zienswijze Concept NRD 20022023
PDF – 84,9 KB 162 downloads

25 maart 2022

Zeer teleurgesteld in North Sea Port

Een paar weken geleden ontvingen wij het verontrustende bericht dat er natuur was vernield op het ‘Sloepoort-terrein’. Dit perceel is eigendom van North Sea Port en wordt, ondanks alternatieve plannen in de maak, door het havenbedrijf nog steeds gezien als mogelijke locatie voor een Central Gate. Dat is in essentie een megaparkeerplaats met plaats voor zo’n 450 vrachtwagens, plus allerlei faciliteiten daaromheen.