Links

Op deze pagina vindt u op alfabetische volgorde de links naar de websites van organisaties die wij een warm hart toedragen. Wilt u ook een link op deze pagina laten plaatsen? Informeer dan gerust of dat mogelijk is.


Borsele tot de Kern

Borsele tot de Kern is een initiatief van een groep inwoners van de dorpen rondom de kerncentrale. Zij willen met hun website informeren over de gevolgen op de omgeving en op het leefklimaat van de twee geplande nieuwe kerncentrales . 


Bescherm de Delta

Bescherm de Delta is een vereniging die bestaat uit  een aantal bezorgde burgers uit de Zuidwestelijke Delta. Het platform heeft een overkoepelende werkgroep met deelnemers uit verschillende regio’s.


Erfgoed Zeeland

Als aanspreekpunt en kenniscentrum voor het Zeeuwse erfgoed informeren, adviseren en ondersteunen wij erfgoedbeheerders, erfgoedprofessionals, erfgoedvrijwilligers, monumenteigenaren, onderwijsgevenden, overheidsmedewerkers en iedereen die zich inzet voor het erfgoed. Zo dragen we samen zorg voor het rijke en diverse erfgoed van Zeeland.


Heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke

In het hart van het Poelgebied in Zuid-Beveland liggen Sinoutskerke en Baarsdorp. Vanuit deze idyllische gehuchten kunt u genieten van een prachtig, oud landschap met allerlei historische elementen.


KNNV

De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en -beschermers. Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en ervan genieten. KNNV-leden organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen, en ze wandelen, fietsen en kamperen veel buiten. Want wat is er leuker dan samen met anderen de natuur te ontdekken?


De Koutermolen
Hoedekenskerke

De stichting De Koutermolen Hoedekenskerke heeft zich als doel gesteld de Koutermolen te verwerven, te behouden voor de toekomst en deze open te stellen voor publiek.

 


Landschapspark Borsele

Door de krachten van bedrijven, overheid en (vrijwilligers)organisaties te bundelen wil deze stichting Borsele onderscheidend op de kaart zetten zodat er meer bezoekers komen, inwoners hier graag wonen en het voor bedrijven aantrekkelijk is om hier te ondernemen.

 


Milieu Educatie Centrum
De Bevelanden

 

MEC De Bevelanden is een kleine en slagvaardige stichting die mensen wil stimuleren bewuster met natuur en milieu om te gaan. We streven naar een leefomgeving waar jong en oud een actieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

 


Molen De vijf Gebroeders
Heinkenszand

Molen 'De Vijf Gebroeders' is prachtig gerestaureerd in 2007 en maalt sindsdien weer graan tot diverse meelproducten, deze worden in ons ontvangstgebouw verkocht.

Ook kunt U onze molen bezoeken voor een rondleiding. Op deze website is de verdere informatie over de molen, de stichting en de diverse activiteiten te vinden.


Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Wij doen dit omdat we de afname van deze soorten willen stoppen. Uiteindelijk moeten de aantallen zelfs weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer, weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen.

 


Werkgroep Geologie

Deze werkgroep is onderdeel van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en houdt zich bezig met geologie in Zeeland.

 


Wise: World Information Service on Energy

WISE zet zich in voor 100% hernieuwbare energie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen. De transitie naar een wereld zonder fossiele– en kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar.

 


Zeeuws Steenuilfonds

Enkele verontruste liefhebbers van steenuilen richtten dit fonds op nadat in 2015 bekend werd dat provincie Zeeland geen subsidie meer wilde toekennen aan het steenuilbeschermingsproject.

Het project mocht subsidie ontvangen vanaf 2007.
Wanneer daar nu mee gestopt wordt, bestaat de mogelijkheid dat de in 8 jaar aangegroeide populatie weer zal slinken.