Dossier Entree van de Zak

Reclamezuilen, kantoorpanden, horizon- en lichtvervuiling. Zo zien wij het Goese bedrijventerrein De Poel vanuit de Zak. Daarom willen wij het uitzicht over de andere kant van de weg groener maken. Dit 'schaamgroen' bedekt deels de storende elementen aan de horizon en bovendien krijgt de entree van de Zak het aanzicht dat erbij past. Twee vliegen in één klap.

Hieronder vindt u relevante stukken uit het BZZB-dossier. Wanneer er noemenswaardige nieuwe stukken verschijnen dan wordt de lijst aangevuld.


15 juni 2022

Inspraakreactie BZZB op voorontwerpbestemmingsplan Hotel Goes

Onlangs hebben wij gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Goes’. In onze inspraakreactie wijzen wij gemeente Goes op de negatieve gevolgen voor het waardevolle cultuurlandschap van de Zak van Zuid-Beveland, wanneer het plan tot uitvoering komt.