Tegengeluid van Borsele tot de Kern

Ineens was de kogel door de kerk: 2 nieuwe kerncentrales in Borssele. Toen het stof nog neerdwarrelde, lieten een paar goed geïnformeerde personen meteen een tegengeluid horen: Borsele tot de Kern is geboren.

Borsele tot de Kern is een initiatief van een groep inwoners van de dorpen rondom de kerncentrale. Gemeente Borsele zond eind november 2022 haar inwoners een vragenlijst toe waarin wordt gevraagd onder welke voorwaarden kerncentrales gebouwd mogen worden. Maar Borsele tot de Kern is van mening dat je eerst meer moeten weten over de consequenties van die nieuwe kerncentrales, alvorens je daarop goed kunt antwoorden. Ook de BZZB vindt dat een heel logische benadering, want nieuwe kerncentrales, waar beginnen we eigenlijk aan?

Eerlijke en heldere informatie
De initiatiefnemers van Borsele tot de Kern hopen met hun website te informeren over de gevolgen op de omgeving en op het leefklimaat. Op dit moment is nog lang niet alles over de nieuw te bouwen kerncentrales tot in detail bekend, maar er is al wel voldoende informatie om antwoorden te geven op de belangrijkste vragen. En dat doet Borsele tot de Kern. Omdat wij als BZZB vinden dat belangrijke beslissingen moeten worden genomen op basis van heldere en eerlijke informatie, juichen wij dit initiatief van harte toe.

Meer informatie vindt u op www.borseletotdekern.nl, hier kunt u zich ook aanmelden als sympathisant via info@borseletotdekern.nl.

De impact van investeren in kernenergie in Nederland afgezet tegen alternatieve verduurzamingsmogelijkheden
PDF – 876,7 KB 161 downloads