Borsele tot de Kern start petitie

Borsele tot de Kern is een petitie gestart. Hiermee willen ze laten zien dat er géén vanzelfsprekend draagvlak is vòòr kerncentrales en dat het verzet er tegen juist groeit.

Deze petitie kwam tot stand in samenwerking met Stroom naar de Toekomst en Bescherm de Delta. De BZZB onderschrijft dit initiatief. Gerelateerd aan deze problematiek dienden wij bij Bureau Energiezaken onlangs een zienswijze over Hoogspanningsstation Omgeving Sloe in. Zie onderaan dit bericht.

Ondertekenen petitie
De petitie is te ondertekenen op de website ‘petities.nl’. In september worden de resultaten aangeboden aan Provincie Zeeland. 

In de petitie wordt gesteld:

-Kerncentrales hebben een onmenselijke maat in hun omvang (koeltorens), in hun erfenis (afval) en in het veiligheidsrisico;
- Kernenergie staat de groei van hernieuwbare energie in de weg;
- Kerncentrales zijn overbodig om de klimaatdoelen te halen;
- Kerncentrales tasten het unieke Zeeuwse Landschap aan en bedreigen de kwaliteit van de leefomgeving van de Zeeuwen;
- De Zeeuwen worden onvoldoende geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming.

De provincie wordt verzocht om:

- Prioriteit te geven aan duurzame energieprojecten boven kernenergie;
- Geen koeltorens of bovengrondse hoogspanningslijnen te bouwen;
- De Westerschelde niet zwaarder te belasten met koelwater;
- De bestaande grenzen van het industriegebied Sloe te respecteren;
- De leefomgeving van uw inwoners te beschermen;
- De Zeeuwen daadwerkelijk mee te laten beslissen over wel of geen nieuwe kerncentrales in Zeeland.

BZZB Zienswijze Concept NRD 20022023
PDF – 84,9 KB 185 downloads