BZZB dient reactie in op bouw kerncentrales

Afgelopen week diende de BZZB bij Bureau Energieprojecten een reactie in op de bouw van nieuwe kerncentrales. Daarin zetten wij met gefundeerde argumenten uiteen waarom wij vinden dat nieuwe nucleaire installaties in Borsele geen plaats moeten krijgen.

In het document doen wij de volgende stellingen, uiteraard gevolgd door degelijke argumentatie:

- Kernenergie is niet schoon;

- Kernenergie is niet duurzaam;

- Kernenergie past niet in het tijdspad van de energietransitie;

- Kernenergie is te duur;

- Kernenergie maakt niet onafhankelijk;

- Kernenergie parasiteert op (de ontwikkeling van)       hernieuwbare energie.

Daarnaast verwijzen wij in de reactie ook naar het voorwaardenpakket van de Borselse Voorwaarden Groep.

Irritatie
Hoewel wij altijd graag constructief de dialoog aangaan, zal het u bij het lezen van de reactie niet ontgaan dat wij ons ergeren aan de manier van reageren op onze inbreng tot nog toe. We gaan er gemakshalve maar vanuit dat bij eerdere correspondentie het begrip ‘participatie’ door het betreffende bureau van het ministerie van Economische zaken & Klimaat niet begrepen werd. Vanzelfsprekend hopen we dat er nu wel een volwaardige reactie volgt. We houden u op de hoogte!

BZZB Reactie Nieuwbouw Kerncentrales Borsele 3 April 2024 Pdf
PDF – 107,8 KB 32 downloads
Borselse Voorwaarden 2023 Def Nov 23 Pdf
PDF – 641,8 KB 36 downloads