BZZB: bijzondere status en proefproject voor Zak

In de achterbanraadpleging voor de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft de BZZB haar concrete ideeën voor de toekomstige ontwikkelingen in de Zak Van Zuid-Beveland aangeboden. Die visie is erg belangrijk. Het is de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in onze provincie, dus ook in de Zak van Zuid-Beveland.

 

Wat houdt die Zeeuwse omgevingsvisie nu eigenlijk in? In die visie legt de provincie haar doelen en ambities op veel gebieden voor de lange termijn vast. Daarbij is 2050 de spreekwoordelijke stip op de horizon. De visie richt zich onder meer op de onderwerpen wonen, landbouw en circulaire economie, maar bijvoorbeeld ook op cultureel erfgoed, recreatie en leefbaarheid. Allemaal zaken die ons als stichting ook erg bezighouden.

 

De BZZB vindt dat het landschap in aard en schaal de identiteit van onze streek is.  Wij vinden het van groot belang dat de natuur- en landschapswaarden van de Zak ook voor de komende decennia behouden blijven. Sterker nog, wij willen dat die waarden worden erkend door de provincie en daarmee versterkt. Om dat te bereiken heb je niets aan globale omschrijvingen en woorden. Nee, daarvoor zijn concrete standpunten en acties nodig. In haar bijdrage voor de Zeeuwse Omgevingsvisie doet de BZZB enkele heldere suggesties:

 

  1. Wij willen een bijzondere status voor de Zak van Zuid-Beveland
  2. Wij willen dat kleinschaligheid hier in de toekomst de maat blijft
  3. Wij willen duidelijke groene grenzen die worden gerespecteerd
  4. Wij willen een duurzame groene Zak van Zuid-Beveland

 

De BZZB pleit er voor de Zak van Zuid-Beveland als bijzonder landschap een unieke kans te bieden als gebied voor een samenhangend proefproject duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en landbouwtransitie. Alle initiatieven moeten passen in een toekomstbestendige visie en bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat en openstaan voor innovatie en medegebruik voor educatie (kennis delen) en recreatie.

 

Voor ons is de ideale Zeeuwse Omgevingsvisie dus geen papieren tijger, maar een document dat concrete handvatten zou moeten bieden om ook de Zak van Zuid-Beveland te behouden, beschermen en te verduurzamen.

 

Lees onze volledige reactie hier

Reactie BZZB Op Zeeuwse Omgevingsvisie
PDF – 91,1 KB 523 downloads