De entree van de Zak (Video)

Als je over de A58 richting Vlissingen rijdt en afslag Kapelle passeert, vertelt een bruin ANWB-gebiedsbord je dat de Zak van Zuid-Beveland hier om de hoek ligt. Helaas kom je bedrogen uit als je hoopte een blik op dit uitverkoren nationale landschap te kunnen werpen, want het zijn de kantoorpanden en de reclamezuil op het Goese bedrijventerrein De Poel die al snel alle aandacht opeisen.

Wij willen dat anders. De autosnelweg vormt de harde grens tussen de bedrijven ten noorden en het nationale landschap van de Zak  ten zuiden ervan. Daarom zou het wel zo fair zijn als ook de Zak zich hier kon profileren, maar dan uiteraard niet met overbelichte reclameborden en een verdoosd landschap.

De strook ten zuiden van de snelweg is landschappelijk niet aangekleed. Waarom zien we  hier geen typische landschapselementen uit de Zak zoals heggen, drinkputten en bomen? Niet alleen als tegenwicht voor het oprukkende Goes, maar ook gewoon omdat dit de entree is van dit unieke kleinschalige polderlandschap. Waarom niet hier al een impressie geven van het aangrenzende eeuwenoude natte natuurgebied De Poel en het heggengebied iets verderop?

We hadden hier al graag uitgebreid over gesproken met alle belanghebbenden, maar wegens COVID-19 hebben wij de organisatie van zo’n bijeenkomst dit jaar al 2 keer moeten afblazen. We beseffen heel goed dat de wereld ondertussen gewoon doordraait. Zo bouwt Tennet bijvoorbeeld ongestoord verder aan de 380 kV-leiding die onder Goes parallel aan de A58 gaat lopen. Kortom, wij zien de noodzaak van een bijeenkomst in en zodra het kan, plannen wij die opnieuw.

Schaamgroen én visitekaartje
Corona of niet, BZZB zit niet stil; wij willen ons hard maken voor passend groen langs de zuidkant van de A58. Dit venster kan fraaier! Een aanzien dat de entree van de Zak van Zuid-Beveland waardig is. Bovendien kan wat (schaam)groen als buffer fungeren door het zicht vanuit de Zak op bedrijventerrein De Poel en straks bedrijvenpark Deltaweg te verzachten. Bomen en heggen kunnen de lichtvervuiling richting de Zak enigszins afvangen. Het welzijn van ‘s-Heer Abtskerke is gediend als het motto Nacht van de Nacht aanslaat bij de hinderlijke kleurige lichtshow van dag en nacht van zichtlocatie Goes. Beperken die boel! Het dorp gaf al vaker aan er wakker van te liggen.

Wij snappen overigens best dat er op bedrijventerreinen meer lichten branden dan op het platteland. Maar wanneer wordt lichtgebruik excessief? Overmatig en onnodig gebruik van licht heeft gevolgen voor mens, natuur en zelfs economie. Tijdens de afgelopen Nacht van de Nacht werd er landelijk extra aandacht gevraagd voor het slimmer en duurzamer omgaan met kantoor- en bedrijfsverlichting. Kan het toepasselijker?

Videoboodschap
Om onze visie kracht bij te zetten en om in deze tijden van Corona de aandacht niet te laten verslappen hebben wij een video gemaakt (delen: https://youtu.be/iJZOTkORs_0). Naast mooie beelden uit de Zak, zit er een urgente boodschap in. Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk Zeeuwen het filmpje zien, liken en delen. En wie weet, wakkert het alvast een digitale dialoog aan in aanloop naar een bijeenkomst waarop belanghebbenden elkaar weer echt kunnen ontmoeten en in de ogen kijken.