Inspraakreactie BZZB op voorontwerpbestemmingsplan Hotel Goes

Onlangs hebben wij gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Goes’. In onze inspraakreactie wijzen wij gemeente Goes op de negatieve gevolgen voor het waardevolle cultuurlandschap van de Zak van Zuid-Beveland, wanneer het plan tot uitvoering komt.

BZZB wil de grenzen van de Zak groen en mooi houden. Daar vragen we al langer op verschillende manieren aandacht voor. De grens met Goes is voor ons een heet hangijzer. Hotel Goes wil een hoteltoren bouwen die vijf keer hoger zal zijn dan het huidige hotel. Gelukkig is er ook uit andere hoeken verzet tegen deze nieuwbouw van Van der Valk.  Dorpsraden, ZMf en zelfs het gemeentebestuur van Borsele reageren afwijzend op de hoogte van dit gebouw dat gemeente Goes wil toestaan.

Vreemde vogel

Ook de BZZB heeft dus een reactie ingediend. De fysieke leefomgeving vraagt naar ons idee naar menselijker en mooiere oplossingen naar de schaal van de omgeving. Deze grote vreemde stenen vogel hoort hier niet! Lees hier onze inspraakreactie.