Zeer teleurgesteld in North Sea Port

Een paar weken geleden ontvingen wij het verontrustende bericht dat er natuur was vernield op het ‘Sloepoort-terrein’. Dit perceel is eigendom van North Sea Port en wordt, ondanks alternatieve plannen in de maak, door het havenbedrijf nog steeds gezien als mogelijke locatie voor een Central Gate. Dat is in essentie een megaparkeerplaats met plaats voor zo’n 450 vrachtwagens, plus allerlei faciliteiten daaromheen.

Omwonenden, BZZB en anderen zijn fel tegen deze uitbreiding in het landelijke gebied van de Zak van Zuid-Beveland (dus buiten de havencontouren). BZZB pleit al langer voor harde groene grenzen voor de Zak. Havenactiviteiten horen ín het havengebied. Bovendien willen wij juist kleinschaligheid als de maat; wij keuren ongebreidelde groei van economische activiteiten ten koste van de leefbaarheid sterk af.

Negatieve verrassing
Deze aanslag op Borsels groen heeft ons enorm verrast en dan niet in positieve zin. We hadden in zekere mate vertrouwen in NSP dat ons in januari 2020 nog onthaalde op een goed verzorgd en aangenaam ‘werkbezoek’ aan de Groene Knoop. Dit gebied bij Westdorpe heeft het bedrijf op een natuurlijke wijze ingericht. Na ons bezoek is afgesproken dat wij geïnformeerd zouden worden over ontwikkelingen die de Zak van Zuid-Beveland aangaan. Helaas kwam daarna de communicatie vrijwel tot stilstand, ware het niet dat we actief navraag bleven doen. Maar zelfs daarop werd vaak helemaal niet gereageerd.

Wij vinden het ontzettend jammer dat NSP zich niet aan toezeggingen houdt. Door tijdig in overleg te treden om begrip en draagvlak te bewerkstelligen en mooie oplossingen te zoeken, was er veel leed en irritatie voorkomen. Nu staan we voor het voldongen feit dat vlak voor het broedseizoen bruine kiekendief, waterral en karekiet geconfronteerd worden met een compleet geruïneerd biotoop.

Moedwillige kaalslag

Wij hadden graag gezien dat de natuurontwikkeling bij de Drie Klauwen met rust was gelaten. North Sea Port (NSP) noemt die natuur liever ‘verruiging’, alsof het ongewenste troep is. Maar een goede reden om dit ingrijpende ‘onderhoud’ uit te voeren ontbreekt. Het is een ware kaalslag. We prijzen ons gelukkig dat de randbeplanting van bomen en struiken langs Driedijk en Borseledijk zijn blijven staan, maar bínnen die contouren heeft NSP de biodiversiteit moedwillig gedecimeerd.   

Omdat plannen voor Central Gate nog steeds niet zijn onderzocht, vergen planontwikkeling en besluitvorming nog geruime tijd. Pas na dat traject wordt duidelijk wat er in dit gebied kan gebeuren. Hoe veel mooier was het geweest als NSP de spontane verwildering de functie van ‘tijdelijke natuur’ had gegund. Een mooie geste in de richting van de wereldwijd angstwekkend tanende biodiversiteit. Zelf zegt NSP bang te zijn voor eventuele natuurcompensatieverplichtingen die uit de nieuwe natuur kunnen voortvloeien. Dat typeert de insteek van NSP. Hoe begaan met natuur en milieu ben je dan echt?

Mooie praatjes
Vooralsnog doet NSP dus gewoon waar het zin in heeft. Andere meningen doen er blijkbaar niet toe. Op tegengeluiden wordt niet gereageerd, over mooie oplossingen wordt niet gecommuniceerd en we worden voor het lapje gehouden met enkele leuke ‘natuurprojectjes’ die ons zand in de ogen strooien. Maar, beste lezer, onthoud: ‘greenwashing’ is een marketing truc. Bedrijven doen zich soms duurzaam voor om hun imago op te poetsen. Ze hebben veel mooie praatjes over groen zijn, terwijl ze gewoon doorgaan met vervuiling van het milieu en vernieling van natuur.